Sabem que escollir una bona escola pels vostres fills i filles no és una decisió fàcil. Ens agradaria poder-vos oferir tota la informació necessària sobre l'Escola, el seu projecte, el seu equip i el seu funcionament.

Per aquest motiu, us proposem les següents accions:

 • Al Daina-Isard tenim molt clar que en el nostre dia a dia fem un viatge plegats. Un viatge de 15 anys durant el qual compartim reptes i experiències, i aprenem els uns dels altres. L'Escola és vida, és moviment, però, sobretot, són persones. Persones que creixen i que aprenen, i que són part de la societat. Els més de 800 alumnes i de 100 professionals mirem el futur intentant trobar la millor versió de nosaltres mateixos, innovant i obrint-nos al món que ens envolta. El camí és apassionant.
  Lídia Carranza
  Directora Docent
 • El Daina-Isasrd m'ha ajudat a creure més en mi i m'ha donat una segona oportunitat. Vaig aprendre a viure des d'un punt de vista més positiu tot el que m'envolta. La bona relació entre el professorat i els alumnes em va facilitar molt l'entrada com a nova alumna.
  Elisabet Tamarit
  Alumni
 • És en aquesta escola on vaig créixer. Aquí, és on em van ajudar a construir les meves ales per després poder volar. Per aquest motiu, per mi, han sigut més que professors i professores. Són 18 anys de record. Només puc dir, gràcies!
  Nadja Behrendt
  Alumni
 • Som escola cooperativa, on famílies i equip de professionals treballem conjuntament per un projecte educatiu en permanent transformació. L’educació és un acte de confiança, i és gràcies a la confiança de la comunitat educativa que mantenim viu un projecte que, mig segle després, continua desprenent el mateix entusiasme.
  Montse Herrera
  Directora General
 • Una Cooperativa, una comunitat. Sota el lema Som Perquè Siguin, les famílies -sòcies de la Cooperativa- juguem un paper fonamental en la participació i el manteniment de l'objectiu d'aquesta.
  Anna Maria Valero
  Presidenta Consell Rector
2

línies des dels 3 fins als 18 anys

+600

famílies

+800

alumnes

+100

professionals

No avançar és retrocedir


SEGUIM EL CREIXEMENT DES DELS 3 FINS ALS 18 ANYS

EI-03

Educació Infantil

Descobrir, explorar, jugar.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

Educació Primària

Conviure, compartir, respectar.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

ESO

Participar, esforçar-se, cooperar.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

Batxillerat

Estudiar, reflexionar, crear.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

SERVEIS

Espai Menjador

Cuina pròpia. Dietes adaptades amb producte de proximitat.

Llegir-ne més
Veure preus

Transport Escolar

Diverses línies i horaris de transport comarcal.


Llegir-ne més
Veure preus

Permanències

Dues franges al matí i una a la tarda.


Llegir-ne més
Veure preus

AEEDI

Associació Esportiva Escolar Daina-Isard.


Llegir-ne més

Espai de Cultura

L'espai de formació cultural i de lleure del Daina-Isard.


Llegir-ne més

Uns espais per créixer


CALENDARI I TERMINIS OFICIALS

 • 4 de març. Oferta inicial de places escolars.
 • Del 7 al 21 de març. Presentació de sol·licituds.
 • 3 de maig Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 9 de maig. Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.
 • 11 de maig. Llistat ordenat.
 • 10 de juny. Llistat d'alumnes admesos i llista d'espera.
 • Del 21 al 29 de juny. Matriculació.
 • 4 de març. Oferta inicial de places escolars.
 • Del 9 al 21 de març. Presentació de sol·licituds.
 • 3 de maig Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 9 de maig. Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.
 • 11 de maig. Llistat ordenat.
 • 10 de juny. Llistat d'alumnes admesos i llista d'espera.
 • Del 21 al 29 de juny. Matriculació.
 • A partir del 20 d'abril. Presentació de sol·licituds a través del formulari
 • Juny. Inici matriculació

CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA (BAREM DE PUNTS)

1. Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
2. Aplicació del criteri de prioritat complementari

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Se sumen 10 punts addicionals.
  Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen.
 2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen10 punts.
 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar , se sumen10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts.
  Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts , si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.
Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.
3. Assigació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

En cas d'empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds, si no hi ha prou places al centre per a totes, s'apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

Trobareu més informació sobre com es fa l'assignació de places i prioritat, quina documentació cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i terminis de la sol·licitud de preinscripció als diferents apartats d'aquest web.