Sabem que escollir una bona escola pels vostres fills i filles no és una decisió fàcil. Ens agradaria poder-vos oferir tota la informació necessària sobre l'Escola, el seu projecte, el seu equip i el seu funcionament.

Per aquest motiu, us proposem les següents accions:

 • Al Daina-Isard tenim molt clar que en el nostre dia a dia fem un viatge plegats. Un viatge de 15 anys durant el qual compartim reptes i experiències, i aprenem els uns dels altres. L'Escola és vida, és moviment, però, sobretot, són persones. Persones que creixen i que aprenen, i que són part de la societat. Els més de 800 alumnes i de 100 professionals mirem el futur intentant trobar la millor versió de nosaltres mateixos, innovant i obrint-nos al món que ens envolta. El camí és apassionant.
  Lídia Carranza
  Directora Docent
 • El Daina-Isasrd m'ha ajudat a creure més en mi i m'ha donat una segona oportunitat. Vaig aprendre a viure des d'un punt de vista més positiu tot el que m'envolta. La bona relació entre el professorat i els alumnes em va facilitar molt l'entrada com a nova alumna.
  Elisabet Tamarit
  Alumni
 • Som escola cooperativa, on famílies i equip de professionals treballem conjuntament per un projecte educatiu en permanent transformació. L’educació és un acte de confiança, i és gràcies a la confiança de la comunitat educativa que mantenim viu un projecte que, mig segle després, continua desprenent el mateix entusiasme.
  Montse Herrera
  Directora General
 • Una Cooperativa, una comunitat. Sota el lema Som Perquè Siguin, les famílies -sòcies de la Cooperativa- juguem un paper fonamental en la participació i el manteniment de l'objectiu d'aquesta.
  Anna Maria Valero
  Presidenta Consell Rector
2

línies des dels 3 fins als 18 anys

+600

famílies

+800

alumnes

+100

professionals

No avançar és retrocedir


SEGUIM EL CREIXEMENT DES DELS 3 FINS ALS 18 ANYS

EI-03

Educació Infantil

Descobrir, explorar, jugar.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

Educació Primària

Conviure, compartir, respectar.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

ESO

Participar, esforçar-se, cooperar.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

Batxillerat

Estudiar, reflexionar, crear.


Llegir-ne més
Veure tríptic informatiu

SERVEIS I FACILITATS

Espai Menjador

Cuina pròpia. Dietes adaptades amb producte de proximitat.

Llegir-ne més
Veure preus

Transport Escolar

Diverses línies i horaris de transport comarcal.


Llegir-ne més
Veure preus

Permanències

Dues franges al matí i una a la tarda.


Llegir-ne més
Veure preus

AEEDI

Associació Esportiva Escolar Daina-Isard.


Llegir-ne més

Espai de Cultura

L'espai de formació cultural i de lleure del Daina-Isard.


Llegir-ne més

CALENDARI I TERMINIS OFICIALS

 • 11 de març. Oferta inicial de places escolars.
 • Del 15 al 24 de març. Presentació de sol·licituds.
 • 25 i 26 de març. Presentació de documentació.
 • 19 d'abril. Llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Del 20 al 26 d'abril. Presentació de reclamacions.
 • 30 d'abril. Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 5 de maig. Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.
 • 7 de maig. Llistat ordenat.
 • Del 26 al 18 de maig. Ampliació de peticions per a alumnes sense plaça assignada.
 • 4 de juny. Oferta final de places escolars.
 • 7 de juny. Llistat d'alumnes admesos i llista d'espera.
 • Del 14 al 18 de juny. Matriculació.
 • 11 de març. Oferta inicial de places escolars.
 • Del 15 al 24 de març. Presentació de sol·licituds.
 • 25 i 26 de març. Presentació de documentació.
 • 19 d'abril. Llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Del 20 al 26 d'abril. Presentació de reclamacions.
 • 30 d'abril. Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 5 de maig. Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.
 • 7 de maig. Llistat ordenat.
 • Del 26 al 18 de maig. Ampliació de peticions per a alumnes sense plaça assignada.
 • 4 de juny. Oferta final de places escolars.
 • 7 de juny. Llistat d'alumnes admesos i llista d'espera.
 • Del 14 al 18 de juny. Matriculació.
 • 11 de març. Oferta inicial de places escolars.
 • Del 17 al 24 de març. Presentació de sol·licituds.
 • 25 i 26 de març. Presentació de documentació.
 • 19 d'abril. Llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Del 20 al 26 d'abril. Presentació de reclamacions.
 • 30 d'abril. Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 5 de maig. Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.
 • 7 de maig. Llistat ordenat.
 • Del 26 al 18 de maig. Ampliació de peticions per a alumnes sense plaça assignada.
 • 4 de juny. Oferta final de places escolars.
 • 7 de juny. Llistat d'alumnes admesos i llista d'espera.
 • Del 14 al 18 de juny. Matriculació de l'alumnat de 1ESO.
 • Del 28 de juny al 2 de juliol. Matriculació de l'alumnat de 2 a 4ESO.
 • De l'11 al 17 de maig. Presentació de sol·licituds.

CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA (BAREM DE PUNTS)

1. Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  És quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
 4. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
  Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.
2. Aplicació del criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n'hi ha un:

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.

3. Assigació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Cada centre educatiu ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

 

Trobareu més informació sobre com es fa l'assignació de places i prioritat, quina documentació cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i terminis de la sol·licitud de preinscripció als diferents apartats d'aquest web.


OFERTA DE PLACES

A continuació podeu descarregar l'oferta de places disponibles per aquest curs:

PLACES DISPONIBLES A EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PLACES DISPONIBLES A ESO

Uns espais per créixer