Jordina Cascante

Helena Tarragó
5 d'octubre de 2023
Miriam Collado
16 d'octubre de 2023

No es tracta de motivar l’alumne, sinó de motivar-te amb ells. Aquesta frase me la va dir una professora, i és per mi la síntesi del batxillerat artístic. Defineix l’atenció, la motivació i l’esperit d’innovació amb què es transmeten les bases del mon de l’art i el disseny. Per mi ha estat el punt de partida de la meva carrera que m’ha obert moltes portes actualment, agraeixo eternament haver rebut aquesta educació.